Wednesday, September 10, 2008

Mengapa Mereka Menganut Islam

Di Eropah dan Amerika Syarikat ratusan ribu manusia masuk Islam. Di Amerika Syarikat golongan yang paling ramai menganut Islam ialah golongan Latio, iaitu masyarakat berketurunan Sepanyol yang tinggal di Amerika Syarikat. Dari hari ke hari ramai golongan intelektual dan ahli sains yang menganut Islam. Saya senaraikan sebahagian dari mereka.
  • Roger Garaudy
  • Dr Murad Hoffman
  • Dr Garry Miller
  • Sheikh Yusuf Este
  • Sister Ameenah as-Silmi
  • Sister Vyon Ridley
  • Prof Milan
  • Dr Murice Bucaille
  • Dr Fidelma O'leiry